همواره آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت توسعه توانمندی‌های افراد و شرکت‌ها در راستای موفقیت در دنیای کسب و کار به شمار می‌رود. در همین راستا و با عنایت به اینکه بسیاری از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در مباحث فنی و تکنولوژیک تسلط قابل قبولی دارند، فراهم نمودن مجموعه‌ای از آموزش‌های مدیریتی برای این افراد در اولویت بوده و به همین دلیل این مهم در دستور کار صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان کارگزار رسمی کریدور صادراتی، قرار گرفته است. همچنین، حمایت از بخشی از هزینه‌های حضور در دوره‌های آموزشی مدیریتی در مراکز آموزشی معتبر سراسر کشور، برای شرکت‌ها و فناوران واجد شرایط قابل انجام است.

شرکت‌ها و فناوران متقاضی دریافت کمک هزینه حضور در دوره‌های آموزشی، جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش آیین‌نامه‌ها و مستندات مراجعه نموده و در صورت تمایل، درخواست خود را از طریق فرم درخواست خدمت ثبت نمایند.