ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند سپری کردن یک دوره رشد و بین‌المللی شدن هستند تا به بنگاه‌های آماده جهت صادرات و تعاملات بین‌المللی تبدیل گردند. بین‌المللی شدن و رسیدن شرکت به سطحی که در فرآیندهای بین‌المللی بتواند به صورت حرفه‌ای و قوی عمل کند، از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی است. صندوق پژوهش و فناوری گیلان، به عنوان کارگزار رسمی کریدور صادراتی، در جهت توسعه گام به گام شرکت‌ها در فضای بین‌المللی و رسیدن به بلوغ صادراتی برنامه‌ریزی نموده و خدماتی را در این حوزه به شرکت‌ها ارایه خواهد داد. در همین راستا و به منظور شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به یک برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، صندوق، میزان بلوغ صادراتی شرکت‌ها را بر مبنای مدل‌های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می‌نماید. ارزیابی صادراتی شرکت‌ها بر اساس مدل Export Readiness Assessment با هدف ترسیم جایگاه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و شناسایی نیازها و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بین‌الملل صورت می‌پذیرد.

لازم به توضیح است که کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، جهت دریافت انواع خدمات کریدور صادراتی (غیر از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی)، ملزم به گذراندن ارزیابی آمادگی صادرات هستند. جهت ثبت درخواست ارزیابی، از طریق فرم درخواست خدمت اقدام نمایید.