ثبت نشان تجاری بین‌الملل

علامت تجاری، تصویر ذهنی مشتریان و بازار یک محصول یا شرکت یا گروهی از شرکت‌ها در بازار است. علامت تجاری حاوی پیام‌هایی درباره کیفیت، قیمت، سطح فناوری، قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است. این تصویر ذهنی و انتزاعی در اقلامی نظیر نام و نشان تجاری، شعارها، الگوهای تبلیغاتی و نظایر آن نمود خارجی پیدا می‌کند. از آنجا که لازمه حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی داشتن علامت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است، کریدور از ثبت علامت تجاری در بازارهای بین‌المللی هدف حمایت می‌نماید. این دستورالعمل نحوه دریافت خدمات کریدور صادرات از ثبت علامت تجاری در خارج از ایران را و همچنین میزان حمایت‌های اختصاص یافته از طریق معاونت علمی و فناوری را تشریح می‌نماید.

ثبت محصولات یا دارو در کشورهای خارجی

در برخی کشورها، جهت ورود محصول از جمله داروها به بازارشان مقررات خاصی وجود دارد. یکی از این قوانین ثبت محصول یا داروی مورد نظر در آن کشور است. صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان کارگزار کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، از ثبت محصول یا دارو در کشورهای هدف صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌نماید.

مشاوره ثبت نشان و اختراع بین‌الملل

مشاوره ثبت نشان و اختراع بین الملل به منظور ارائه بهترین راهکارها برای ثبت نشان های تجاری بین الملل و اختراعات بین الملل به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.