انجام خدمات مالی و حسابداری و تهیه نرم‌افزار حسابداری و بهره‌مندی از تخفیف به منظور خدمات حسابرسی از طریق درخواست در پیشخوان ارباب رجوع برای شرکت‌ها قابل انجام است. کلیه شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس و دانش بنیان می‌توانند هم از حمایت های مالی برای خدمات حسابداری یک ساله بهره مند شوند و هم برای تهیه نرم افزار حسابداری و یا حسابرسی با تخفیف درخواست خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است، تمامی شرکت‌های متقاضی جهت بهره‌مندی از حمایت مربوط به خدمات مالی و حسابداری و اداری باید با یک شرکت و یا موسسه مالی و حسابداری قرارداد امضا نمایند و سرفصل‌هایی از قبیل تنظیم کلیه صورت‌های مالی، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، بیمه‌ای و گزارش‌های فصلی خرید و فروش و ارزش افزوده و … بایستی در موضوع قرارداد ذکر شده باشد.