کلیه شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس و دانش بنیان می توانند از حمایت های مالی برای تدوین و یا ویرایش قراردادهای حقوقی از قبیل قراردادهای اعطای نمایندگی، فروش، سرمایه گذاری، عدم افشاء، تبادل فناوری، همکاری با سازمان و نهادهای دولتی و … بهره مند شوند.

مشاوره حقوقی قرارداد‌های بین‌الملل

مشاوره حقوقی قرارداد‌های بین‌الملل در زمینه کلیه قراردادها و تفاهم نامه‌های بین المللی، بررسی جنبه‌های حقوقی توافقات بین‌المللی، ابعاد حقوقی اعطای نمایندگی بین المللی فروش و عاملیت مجاز و… ارائه می‌گردد.

مشاوره حقوقی تبادل فناوری

مشاوره حقوقی تبادل فناوری در زمینه‌های قوانین مرتبط با انتقال فناوری، مشاوره پیرامون قراردادهای انتقال فناوری، تدوین، تهیه و ویرایش پیش‌نویس قراردادهای مرتبط با موضوع انتقال فناوری، مشاوره پیرامون دعاوی حقوقی ایجاد شده پیرامون مباحث انتقال فناوری، موارد مربوط به فرآیند مذاکره شامل برنامه‌ریزی پیش از مذاکره، سازماندهی تیم مذاکره، آماده‌سازی برای مذاکرات، تکنیک‌های مذاکره و … ارائه می‌گردد.

تدوین و ویرایش قرارداد بین‌المللی

تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی در زمینه ویرایش و تدوین کلیه قراردادها و تفاهم نامه‌های بین‌المللی، قراردادهای مرتبط با موضوع انتقال فناوری، فروش محصول، اعطای نمایندگی، قرارداد NDA و MOU و … ارائه می‌گردد.