در این قسمت با انواع مشاوره‌های مربوط به فرایندهای صادراتی، حمل و نقل بین‌الملل، گمرک، نقل و انتقال ارزی و … براساس دستورالعمل‌های مربوطه آشنا خواهید شد. شرکت‌های متقاضی می‌توانند جهت استفاده از هر کدام از این مشاوره‌ها، درخواست خود را از طریق پیشخوان ارباب رجوع ثبت نمایند.

مشاوره گمرک و حمل و نقل بین الملل

مشاوره گمرک و حمل و نقل بین‌المللی در کلیه مباحث مرتبط با مسایل گمرکی شرکت‌ها از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته، اخذ کارت بازرگانی و در زمینه ی انواع روش های حمل و نقل بین‌المللی (هوایی، ریلی، دریایی و …)، قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با حمل و نقل بین الملل، روش‌های ترخیص و تحویل کالاهای صادراتی و … ارائه می‌گردد.

مشاوره بازرگانی بین‌المللی و فرایندهای صادرات

مشاوره بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، مفاد و صدور پیش فاکتور، حمل و نقل بین‌المللی، اسناد صادراتی، مذاکرات و مکاتبات بازرگانی بین‌المللی، روش‌های تحویل کالاهای صادراتی و … ارائه می‌گردد.

مشاوره استراتژی صادرات

مشاوره استراتژی صادرات در زمینه نگارش، تدوین و ویرایش برنامه صادراتی یک مجموعه و هم‌چنین برنامه‌ریزی استراتژیک برای شروع صادرات محصول، آغاز فعالیت صادراتی، معرفی منابع اطلاعاتی معتبر در بازارهای صادراتی، شناسایی مقدماتی بازارهای هدف و … ارائه می‌گردد.

مشاوره نقل و انتقال ارزی

مشاوره نقل و انتقال ارزی در زمینه‌های روش‌های موجود برای پرداخت بین‌الملل با در نظر گرفتن کلیه محدودیت‌های بانکی، قوانین حاکم بر نقل و انتقالات ارزی و … به متقاضیان ارائه می‌گردد.

مشاوره بازاریابی بین‌الملل

مشاوره بازاریابی بین‌المللی در زمینه‌های تحقیق در بازار صادراتی، انتخاب بازار هدف، استراتژی رقابتی در صادرات و تعرفه ترجیحی و … ارائه می‌گردد.

مشاوره اصول مذاکرات و مکاتبات تجاری بین‌الملل

مشاوره اصول و فنون مذاکرات و مکاتبات تجاری بین‌الملل به منظور ارائه بهترین راهکارها برای مذاکره با طرفین توافق تجاری به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌گردد.

مشاوره تهیه محتوای بین‌المللی جهت صادرات

ارائه مشاوره تهیه محتوای صادراتی شامل ارائه انگلیسی به سرمایه‌گذار، تهیه محتوای انگلیسی سایت، تهیه محتوای کاتالوگ، بروشور و… .