جهت مشاهده و دانلود آیین‌نامه‌ها و مستندات زیر، بر روی آن‌ها کلیک کنید:

دستورالعمل حمایت از حضور در مناقصات بین‌المللی دانش بنیان

دستورالعمل حمایت از واسطه‌های صادراتی

دستورالعمل حمایت از فعالیت‌های بازاریابی خارجی

دستورالعمل حمایت از عضویت در مراکز نوآوری و شتابدهی

دستورالعمل حمایت از خدمات منتورینگ و مشاوره صادرات

دستورالعمل حمایت از حضور مستقل شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی یا پاویون
ایران در نمایشگاه های خارجی

دستورالعمل حمایت از تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تبلیغات بین المللی

دستورالعمل حمایت از تحقیق بازار

دستورالعمل حمایت از ایجاد زیرساخت و اجرای پروژه پایلوت در کشور هدف صادراتی

دستورالعمل حمایت از آموزش‌های بازرگانی و صادرات

دستورالعمل حمایت از اعزام نشست‌های تجاری-فناوری در سطح بین‌المللی

دستورالعمل حمایت از ارسال محصولات دانش‌بنیان و خلاق

دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامه‌ها، مجوزهای بینالمللی محصولی، ثبت محصولات، داروها و
علائم تجاری و عضویت در مجامع تجاری خارجی

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه صادرات

دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی محصولی